Böllopskoordinering

Det är många områden som berörs när man planerar ett bröllop och en mängd detaljer som behöver uppmärksammas och styras upp. Vid en bröllopskoordinering håller vi i projektledningen, vi ger förslag på och bokar leverantörer, vi koordinerar och kommunicerar med era bokade leverantörer och vi finns på plats på bröllopsdagen för en bröllopsdagskoordinering. Ni väljer vilka delar ni vill ha hjälp med och i vilken omfattning och vi börjar alltid med ett första möte, oftast via Skype eller telefon, för att ringa in era behov.

Projektledning

Vi lägger upp en projektplan med era specifika planeringsområden och listar kontinuerligt de aktiviteter som behöver göras inom respektive område, med utsedda ansvariga och deadlines, så att inget faller mellan stolarna. Vi går i detalj igenom logistiken och upplägget för bröllopet för att hitta den bästa lösningen för just er, vi överser budgeten och tar fram tidsscheman för alla inblandade.

Under hela planeringen har vi gemensamma planeringsmöten, oftast via Skype eller telefon, då vi går igenom och följer upp progressen för olika aktiviteter. Vi pratar igenom respektive område i planeringen och vad ni behöver tänka på för bästa resultat utefter era specifika förutsättningar och upplägg. Det kan gälla budgeten, val av festlokal, vigselplats, transporter, logistiken under dagen, klädsel, blommor, dekor, musik, inbjudan, övriga trycksaker och mycket annat. Vi diskuterar för- och nackdelar med olika upplägg samt går igenom era specifika frågeställningar. Vi går även igenom bröllopstraditioner, etikettfrågor, trender samt kommer med tips och kreativa idéer för ett personligt bröllop.

Bröllopsdagskoordinering

Vi är på plats på bröllopsdagen som projektledare för att styra upp arbetet och ta hand om kommunikationen med leverantörer och övriga nyckelpersoner. Vi stöttar er som brudpar och även era gäster och ser till att allt flyter på under dagen. Vi hjälper även till med praktiskt arbete som t.ex. att lägga ut placeringskort och sätta upp lättare dekor i mån av tid. Observera att om det är ett komplext upplägg med många ansvarsområden för er bröllopskoordinator kan assistenter behövas. Vi kontaktar även respektive inblandad leverantör och övriga nyckelpersoner i god tid före bröllopsdagen, för att reda ut uppgifter, behov, tidsåtgång mm.

Förslag på leverantörer

Vi ger förslag på passande leverantörer efter er stil och budget och gör en detaljerad jämförelse av deras erbjudanden. Antalet förslag på leverantörer per område kan variera beroende på utbud, framförhållning, er stil och budget. Vi reserverar även önskade leverantörer för er räkning och går igenom deras respektive kontrakt, boknings- och betalningsvillkor samt upplyser om viktiga detaljer. Respektive leverantörs kostnad faktureras av dem direkt till er och kontrakten/bokningen står mellan er och leverantören.

Koordinering av Leverantörer

Vi koordinerar och kommunicerar med era bokade leverantörer samt följer upp och detaljplanerar deras respektive områden fram till bröllopsdagen, och även efter vid behov. Ni kan helt lämna över dessa områden i planeringen till oss men behöver finnas till hands för val och frågor.